Qlip Zutphen

Vinitex Laboratoriuminrichtingen B.V. heeft opdracht gekregen voor de inrichting van het nieuwe laboratorium van Qlip in Zutphen. Met de uitbreiding van circa 1.000 m2 wordt bijna een verdubbeling van de huidige oppervlakte van het totale laboratorium gerealiseerd. Daarnaast wordt het bestaande laboratorium ook gedeeltelijk verbouwd en vernieuwd. In het uit te breiden chemisch en microbiologisch laboratorium worden jaarlijks meer dan een half miljoen analyses uitgevoerd op allerlei zuivelproducten zoals melk, kaas, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Vanwege de internationale groei, dynamiek binnen de Nederlandse zuivelsector en business development zijn de laboratoriumactiviteiten van Qlip de afgelopen vier jaren flink toegenomen. Om de verdere groei in de komende jaren te kunnen faciliteren en de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuwbouw en tevens verbouw van het laboratorium.