Nieuw Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

2 Juni jl. hebben wij de nieuwe labortoria van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht succesvol opgeleverd.

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het beheert een wereldberoemde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Onderzoekers van het CBS verrichten taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek aan schimmels.De nieuwe faciliteiten zijn essentieel om het CBS te positioneren voor nieuwe initiatieven zoals klinische diagnostiek, en om het natuurlijke potentieel van de CBS schimmelcollectie te ontsluiten door schimmels te onderzoeken op nieuwe metabolieten en enzymen.

Biosafety level 3

Het nieuwe gebouw is uitgebreid met o.a. diverse kantoren, een Cryo-vriezerruimte, een koelcel, een biofysisch lab, BSL-2 labs en een BSL-3 lab.” De aanduiding BSL staat voor Biosafety Level. BSL-3 laboratoria zijn in hoge mate luchtdicht, zelfs bij hoge onder- of overdruk. Deze labruimtes en de daarin verwerkte materialen zijn bestand tegen regelmatige desinfectie met bijvoorbeeld waterstofperoxide (VHP), chloor of alcohol.