Inrichting VISTA college gegund aan Vinitex

VISTA college is een mbo-onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh.

VISTA college is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio’s Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen voor totaal circa 13.000 studenten en 1.250 medewerkers.

De locatie Arendstraat 12 in Sittard is toe aan een verbouwing. Op deze locatie worden naast Laboratoriumtechniek ook Maintenance, Service & Onderhoud, Procestechniek en Media & Sign in een volledig nieuwe omgeving gehuisvest. Het totale project heeft een omvang van circa 19.000 m² bvo.

Vinitex heeft de opdracht ontvangen de practicumlokalen voor Laboratoriumtechniek volledig nieuw in te richten. De gefaseerde uitvoering, waarbij ‘de winkel open blijft’ tijdens de verbouwing, start voor ons begin 2021.

 

3

2

1

1