Qlip Zutphen

Dit voorjaar hebben wij, samen met aannemer Haafkes en installateur Heva, de uitbreiding van het laboratorium van Qlip in Zutphen mogen realiseren.

Qlip is de onafhankelijke expert op het gebied van Analyses, Inspecties en Certificering in de zuivelketen in binnen- en buitenland. Jaarlijks analyseert Qlip in Zutphen ruimt 13 miljoen monsters rauwe melk van koeien en geiten. Daarnaast worden er ruim 600.000 chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder, zuivelingrediënten en zuigelingenvoeding.

Een aantal jaar geleden hebben wij het complete laboratorium bij Qlip in mogen richten en nu werden wij gevraagd weer deel te nemen aan het bouwteam voor de realisatie van een laboratorium ten behoeve van de integratie van de Ansynth aminozuuranalyse. Wederom een mooie opdracht!