Qlip

Door de groei en ontwikkelingen in de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten van Qlip de afgelopen jaren toegenomen.

Met de nieuwbouw is een verdubbeling van de capaciteit van het chemisch en microbiologisch laboratorium gerealiseerd.

Het bedrijf richt zich op kwaliteitsborging bij melkveehouderijen, de zuivelindustrie, handel en de detailhandel.

Jaarlijks analyseert het bedrijf in opdracht van zuivelondernemingen en vee-verbeteringsorganisaties bijna 15 miljoen rauwe melkmonsters van koeien en geiten.

Ook worden er chemische en microbiologische analyses gedaan op zuivelproducten als kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding.